W co wierzę?

W co wierzę?

  • Szacunek dla pracy

Praca jest podstawą rozwoju osobistego, jak i dobrobytu całego społeczeństwa. System edukacji, socjalny, podatkowy i emerytalny państwa, powinny wspomagać i doceniać aktywność zawodową Polaków.

  • Poszanowanie jednostki

W centrum naszego działania powinien być człowiek. Powinniśmy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują i nie przeszkadzać tym, którzy chcą się rozwijać.

  • Praworządność

Demokratyczne państwo prawa z niezależnym sądownictwem i wolnymi mediami; bez korupcji
i nepotyzmu.

  • Społeczeństwo obywatelskie

Fundamentem prawdziwej demokracji jest zaangażowane społeczeństwo obywatelskie oparte na lokalnych samorządach.

  • Równość i tolerancja

Państwo stwarza równe warunki do życia i rozwoju wszystkim obywatelom.

  • Ekologia

Zmiany klimatu wymagają proaktywnej polityki ekologicznej państwa.

  • Polska w Unii

Gwarancją wolności i rozwoju Polski jest aktywne członkostwo w Unii Europejskiej.

  • Szacunek do historii i tradycji

Historia i tradycje są ważnymi elementami kształtowania tożsamości narodowej, ale nie mogą być orężem politycznym.

  • Łączenie pokoleń

Powinniśmy aktywnie budować platformę międzypokoleniowego porozumienia poprzez politykę społeczną umożliwiającą komunikację, współpracę i aktywności angażujące różne grupy wiekowe. Przeciwdziałanie wykluczeniu pokoleniowemu i dbałość o zdrowsze społeczeństwo.

„Wolność jest najważniejsza, i nie jest nam dana na zawsze”
– Wanda Traczyk-Stawska

Holidays – 08:00 am to 3:00 pm

Bogdan Maliszewski

Kontakt

e-mail:
kontakt@bogdanmaliszewski.pl

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.