Czy Kamiński i Wąsik spędzą następne dwa lata w więzieniu? Nie. I to nie jest najistotniejsze w tej historii.

Wina: Doprowadzenie do prawomocnego wyroku stwierdzającego winę Kamińskiego i Wąsika jest najważniejsze! To zakończenie procesu na który czekała całe lata rodzina pokrzywdzonego Andrzeja Leppera. To też jednoznaczne określenie granic prowokacji i bezprawnych podsłuchów na które żaden urzędnik państwowy nie powinien sobie pozwolić. Winy zatrzeć się nie da. Nie ma procedury uniewinnienia!

Kara: Prezydent RP może ułaskawić skazanych, czyli unieważnić karę. Intencja Prezydenta jest jasna – dlatego, bez różnicy czy poprzednie czy też nowe ułaskawienie – Kamiński i Wąsik nie spędzą dwóch lat w więzieniu. Pewnie zobaczymy jeszcze kilka teatralnych gestów, ale to już tylko nieistotna otoczka tej historii.

P.S. Gest, który w Moskwie był gestem odwagi, w polskim Sejmie stał się gestem żenady i upadku.