O niektórych politykach mówiło się, że są w stanie przewidzieć cztery ruchy do przodu. Trzy – to też sztuka. Dwa? ….jeden?

Panie Prezydencie, o czym Pan myślał?

Jeśli się wetuje możliwość dofinansowania spółki, której brakuje kilku miliardów, to czy można się dziwić, że właściciel rozpoczyna procedurę upadłościową? Jakiej reakcji Pan oczekiwał?

Nieoczekiwanie, rozwiązania prawne, które były kwestionowane przez niektórych, zostały zastąpione przez 100% legalną i uzasadnioną procedurę upadłościową. Dzięki Panie Prezydencie! Istotny wkład w odbudowę niezależnych mediów publicznych.

Jaki Francis Underwood taki House of Cards.