Granice

Granice

To są szczególne dni. To dni zatrzymania się i pewnej refleksji. Odwiedzamy groby bliskich. Te groby w jakiś sposób nas określają, a przynajmniej wskazują nasze korzenie. W moim wypadku to jest jeden mały cmentarz na Podlasiu. Tam jest pochowany mój ojciec, moje obie...